oznámení

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás informovat, že společnost CONSOLIS CZ a.s., výrobce a dodavatel železobetonových prefabrikovaných konstrukcí a systémů (předpjatých dutinových panelů, betonových nádrží a prefabrikovaných halových systémů) nástupnická organizace společnosti DYWIDAG PREFA a.s., změnila vlastníka akcií společnosti. Majoritním akcionářem společnosti se stala společnost H.A.N.S. stavby, a.s.

Díky změně majetkové struktury společnosti došlo k 9. dubnu 2015 ke změně obchodního názvu společnosti, a to ze stávajícího CONSOLIS CZ a.s., na název H.A.N.S. prefa, a.s.

Majoritním vlastníkem 100% akcií společnosti CONSOLIS CZ a.s. se stala společnost H.A.N.S. stavby, a.s. Společnost H.A.N.S. prefa, a.s. je tímto členem skupiny H.A.N.S. stavby, a.s. Současně k 9.4.2015 dochází ke změně sídla společnosti a ke změně struktury řízení společnosti.

 

Nový název platný od 9. dubna 2015:

H.A.N.S. prefa a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1568
se sídlem
Holušická 2253/1
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 45148350
DIČ: CZ45148350

 

Adresa výrobního závodu je
H.A.N.S. prefa, a.s.
VÝROBNÍ ZÁVOD PREFA LYSÁ
Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

 

Společnost H.A.N.S. prefa, a.s. bude dále užívat následující www adresy, které jsou funkční a zůstávají beze změny:
www.consolis.cz
www.dwpl.cz
www.stroprychle.cz

Dále je pro www stránky a emailovou korespondenci zřízena adresa www.hansprefa.cz

Touto cestou Vás žádáme o změnu obchodního názvu firmy. Změna obchodního názvu nemá vliv na uzavřené smluvní vztahy či jiné právní vztahy společnosti, které zůstávají beze změn. Věříme, že změna vlastnické struktury společnosti povede ke zlepšení kvality a standardu dodávaných výrobků a služeb.