Logo DYWIDAG PREFA
 
 
 
 

Schody a schodiště

Součástí stropního systému od společnosti Consoils CZ a.s. – dříve Dywidag Prefa a.s. je systém betonových schodů a schodišť. Jedná se o železobetonová prefabrikovaná schodiště, jejichž hlavními přednostmi jsou vysoká přesnost, trvanlivost, požární odolnost a rychlost montáže. Tyto přednosti jsou dány díky tomu, že betonové schody a schodiště jsou vyráběna v závodě, kde jsou mnohem lepší podmínky výroby a hlavně kontroly kvality než na staveništi.
 
 
 

Přesná výroba a jednoduchá montáž betonových schodů a schodišť

schodiště

Schody a schodiště jsou podobně jako balkony a lodžie vyráběny v přesných formách v závodě a jejich kvalita je tudíž nesrovnatelná s těmi, které jsou odlévány přímo na stavbě. Na stavbu jsou tyto betonové schody a schodiště expedovány a připraveny pro tzv. letmou montáž, kdy jsou schodiště montována přímo z dopravních prostředků na místo uložení. Tato montáž je velmi rychlá (během pár minut) a ihned po namontování je možné betonové schody či schodiště používat pro běžnou staveništní komunikaci.

Betonové schody a schodiště jsou vyráběna v přesných formách. Tvarové možnosti schodišť jsou zobrazeny v „Pravidlech konstrukčního návrhu“, tento dokument si můžete stáhnout v sekci ke stažení.

Podle dispozice a konstrukčního řešení objektu je možné navrhnout a vyrobit několik typů betonových schodů či schodišť. Přímá, zalomená a točitá schodiště. Prefabrikovaná ramena a podesty betonových schodů či schodišť se používají k vytváření jednoho či víceramenných schodišť ve zděných, montovaných i monolitických konstrukcích. Kvalita, jakost a výrobní tolerance prefabrikátů betonových schodů a schodišť je průběžně prověřována.

točité schodiště divider

Hladký povrch betonových schodů a schodišť

Prefabrikované dílce betonových schodů a schodišť jsou ve výrobě opatřeny manipulačními kotvami pro manipulaci a montáž, dále speciálními kotevními prvky, které umožňují ukotvení systémového zábradlí a jeho rektifikaci.

Jedním z parametrů kvality je hladký povrch schodů a schodišť, která jsou odlévána ze železobetonu technologii SCC (samozhutnitelný beton) a v mnoha případech je tento povrch již finální úpravou betonových schodů a schodišť. Tato betonová schodiště je samozřejmě možné také obkládat různými materiály a k dispozici jsou také betonové schody a schodiště s leštěným povrchem, jejich vzhled je finální a je prakticky k nerozeznání od leštěného mramoru. Podrobné informace naleznete v sekci ke stažení.

  divider schody

Moderní řešení betonových schodů a schodišť

Všechny typy betonových schodů a schodišť jsou navrhovány individuálně tak, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka. Schodiště je možné vyrábět i ve variantě s odhlučněnými rameny, či podestami. Součástí betonových schodů a schodišť jsou také zabudované kotevní prvky zábradlí, či je možné na přání zákazníka instalovat skryté umístění světel a elektrických rozvodů.

Vzhledem k vysoké přesnosti výroby a rychlosti montáže betonových schodů a schodišť, dochází k úspoře času a snížení pracnosti na stavbě spolu s okamžitým zpřístupněním vyšších podlaží.
Betonové schodišťové prefabrikáty jsou jedním z nejčastěji používaných prefabrikátů v moderním stavebnictví.

Podrobné informace získáte na vyžádání u našich specialistů.

schodiště divider

Flexibilní schodišťové formy

Společnost Consoils CZ a.s. – dříve Dywidag Prefa a.s. vlastní technologii pro výrobu betonových schodů a schodišť zcela na míru.

Díky této technologii, a také zkvalitněním procesu výroby schodů a schodišť se výrazně zkracuje dodací lhůta produktu, snižuje se cena a zvyšuje kvalita produktu pro koncového zákazníka. Společnost CONSOLIS a. s. nabízí tak možnost v krátkém čase vyprodukovat betonové schodiště jakéhokoliv rozměru a tvaru. Jde pak především o přímočaré schodišťové prvky a o prvky křivočaré - točité.

Projektant má tedy zcela volnou ruku v návrhu tvarů a rozměrů betonového schodiště nebo schodů pro budoucí stavbu.

   
 
   
 
 
 
 
 
 
Consolis CZ www.consolis.com
Design & development by Kosina s.r.o.